Felicia Kinglsey, Una Cenerentola a Manhattan – OutOutMagazine (3)

Rispondi